Over stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving

Poppodium Gebouw-T + Theater De Maagd

Per 1 januari 2023 vormen Poppodium Gebouw-T en Theater De Maagd samen Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving. Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het culturele en maatschappelijke klimaat van de gemeente Bergen op Zoom en omstreken. Dit door, vanuit haar voorbeeldstellende rol, een breed publiek plezier te laten beleven aan alle podiumkunsten en door verbindende projecten op maat te organiseren. Onze organisatie is in al haar vormen een ontwikkel-, educatie- en makersplek. Deze organisatie draait om verbinding in vele betekenissen van dat woord. Er wordt intensief samengewerkt met het onderwijs (o.a. Curio, BUas), het bedrijfsleven (o.a. TAIT en Siemens), andere (cultuur) instellingen, de lokale, provinciale en landelijke overheid en natuurlijk de inwoners en organisaties in de regio.

De organisatie bestaat uit:

 • Een theater en een poppodium met een aansprekend en inspirerend programma;
 • Spraakmakende festivals, evenementen en projecten zoals SEGA (Sena Performers European Guitar Award), Op De T festival, PopMonument, Made in Belgium, traineeship programma;
 • Innovatielabs met een duidelijke propositie;
 • Een organisatie met een duurzame financiering met (inter)nationale uitstraling;
 • Samenwerkingen met onderwijs, bedrijfsleven, makers/culturele spelers, bezoekers en overheid;
 • Verbindende programmering met impact.

ONZE MISSIE

Het verrijken en inspireren van Bergen op Zoom en haar inwoners
Door intensieve samenwerking tussen makers, onderwijs, inwoners, bedrijfsleven en overheid ontstaat vernieuwende – en vraaggerichte – programmering die te beleven is in unieke, monumentale gebouwen. Inspirerende podiumkunsten die bijdragen aan ontwikkeling en verbinding met de creatieve industrie en de samenleving.

GESCHIEDENIS GEBOUW-T

In 2010 veranderde een monumentaal pand aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom tot een professioneel podium voor popcultuur. Op 20 januari 2011 opende Gebouw-T officieel haar deuren. In het logo van het poppodium zit een hoefijzer rond de letter T. Dat herinnert aan de manege die lang geleden in dit gebouw aan de Blokstallen was gevestigd. Ook die luisterde naar de naam Gebouw-T. De buitengevel van het historische gebouw is grotendeels gespaard, binnenin is op de historische spanten op de zolder na, alles veranderd.

Naast concerten, dance-events en themafeesten richt Gebouw-T zich ook op taken die los daarvan ook doordeweeks het gebouw een functie verschaft. Binnen de muren van Gebouw-T zijn de kantoren van de dagelijkse leiding en de programmering van de zaal zelf, maar ook oefenruimtes, een opnamestudio en faciliteiten voor de MBO-opleiding podium- en evenemententechniek van Curio (voorheen: Zoomvliet College – ROC West-Brabant) gevestigd.

GEBOUW-T IS:

• Een volwaardig professioneel podium voor popcultuur
• Een culturele functie met regionale uitstraling (West Brabant & Zeeland)
• Een broedplaats voor kunst en cultuurontwikkeling
• Een springplank voor talent
• De opleidingsplaats voor de MBO opleiding podium- en evenemententechniek
• Een werkervaringsplaats en productiehuis voor die opleiding en audiovisuele producties

GEBOUW-T BESCHIKT OVER:

• Een café en een zaal met balkon, met een totaalcapaciteit van 700 personen
• Een professionele studio met twee opnameruimtes
• Twee additionele oefenruimtes
• Professionele theatertechniek
• Congres- en bijeenkomstruimtes met hoogwaardige technische faciliteiten
• Hoogwaardige technische infrastructuur die datacommunicatie op het gebied van beeld en geluid tussen alle ruimtes mogelijk maakt

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Op de website van de Governance Code Cultuur vind je meer informatie.

De organisatie is ondergebracht in een stichting volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is:

 • Cees Vanwesenbeeck (voorzitter)
 • Justin Schlee (secretaris)
 • Koert Damveld
 • Anne-Marie Uittenbogerd
 • Monique de Jonge-van den Berg

Directeur, bestuurder is Gert-Jan de Koster.
Voor vragen aan de Raad van Toezicht of directie neem je contact op met Janneke van de Putte, officemanager: janneke[at]gebouw-t.nl of 0164 – 253 122. (bereikbaar op dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag)

Indien er een open vacature voor lid Raad van Toezicht is, is deze te vinden op https://gebouw-t.nl/werken-bij-gebouw-t/

ANBI

Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (download ANBI-formulier). Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften. Je kunt hier een donatie doen.

DE ARCHITECTUUR

Het poppodium is gevestigd in een oud monumentaal gebouw. De rigoureuze verbouw met behoudt van de buitenschil is gerealiseerd met plannen van het Utrechtse bureau Versseput Architecten. Dat bureau had veel ervaring met architectonische ingrepen in monumentale panden en werkte eerder aan projecten waar vele partijen bij betrokken waren. Bovendien had het bureau ervaring opgedaan bij de realisatie van een ander poppodium, De Nieuwe Nor in Heerlen. De verbouwing van Gebouw-T was een ingewikkelde puzzel, gelet op de beperkte beschikbare ruimte en de hoge technische en logistieke eisen. De vondst om inpandig anderhalve meter te ontgraven bood de extra ruimte om deze uitdaging te kunnen doen slagen. Versseput Architecten gaf hoge prioriteit aan de beleving. Het bureau heeft Event Acoustics bij het ontwerpproces betrokken zodat akoestiek, verlichting en theaterinstallaties volledig met elkaar geïntegreerd zijn. De zaal voldoet hierdoor aan hoogwaardige normen en is zowel een muzikale sensatie als een ideale leerplek.