Huisregels

Om een bezoek aan Gebouw-T voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen gelden onderstaande huisregels, waar je je als bezoeker aan dient te houden zodra je Gebouw-T betreedt.

 • Volg aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • Betreden van Gebouw-T is geheel op eigen risico en alleen mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Daarbij gelden nog een aantal aanvullende regels:
  • Indien een medewerker van Gebouw-T je verzoekt je te legitimeren, dien je een geldig legitimatiebewijs te overleggen;
  • Indien je gebruik maakt van een Rabopas korting dien je het bewijs van lidmaatschap aan de kassa en bij toegangscontrole te tonen. Zonder dit bewijs dien je ‘bij’ te betalen;
  • Je dient mee te werken aan eventuele ingestelde fouillering door een beveiliger;
  • Het gebruik van de garderobe is verplicht. Naast jassen geldt dit ook voor tassen, paraplu’s, en dergelijke;
  • Meebrengen van drank, etenswaar en/of huisdieren is niet toegestaan;
  • Ook wapens en/of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, mogen niet mee naar binnen
  • Bezoekers jonger dan 16 jaar moeten begeleid worden door een volwassene (18 jaar of ouder), tenzij een leeftijd begrenzing is aangegeven in de beschrijving van het evenement op de website van Gebouw-T;
  • Bij evenementen is toegang mogelijk tot uiterlijk 2:30 uur.
 • Gebouw-T houdt zich aan de wet, waaronder de Drank- en Horecawet. Dit betekent onder andere:
  • Alcoholmisbruik is verboden;
  • De minimum leeftijd voor alcoholgebruik is 18 jaar;
  • Roken, inclusief elektronisch roken is binnen niet toegestaan;
  • Handel in en gebruik van soft- en harddrugs is verboden;
  • Elke vorm van agressief of discriminerend gedrag is verboden.
 • Gebouw-T maakt met de artiesten afspraken over fotograferen en filmen. Daarom mag je alleen professionele foto- of filmapparatuur gebruiken als je een schriftelijke goedkeuring kunt overleggen van desbetreffende artiest of Gebouw-T. Meld dit bij binnenkomst.
 • In  Gebouw-T wordt meer dan 80 Dba (Decibel) aan versterkt geluid geproduceerd. Gebouw-T is in geen enkel geval aansprakelijk voor mogelijke nadelige gevolgen die hierdoor kunnen ontstaan. Gebouw-T houdt zich aan het convenant preventie gehoorschade muzieksector.
 • Gebouw-T houdt rekening met de buren. Dit betekent onder andere, dat het bij evenementen zonder gratis toegang niet is toegestaan om tussentijds naar buiten te gaan.
 • Bezoekers van Gebouw-T kunnen bij de aangewezen rookpaal buiten een sigaret of elektronisch roken. De bezoeker kan hiervoor een op het evenement geldende  stempel halen om terug binnen te komen. Dit mag tot uiterlijk 02.30 uur.
 • Gebouw-T verwacht van je dat je anderen geen overlast bezorgt.
 • De algemene bezoekersvoorwaarden van de VNPF zijn van toepassing.
 • Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kun je die schriftelijk bij Gebouw-T melden via info@gebouw-t.nl.
 • Mocht je je niet houden aan deze huisregels, dan kan dit uitzetting tot gevolg hebben. Van overtreding van de wet, zoals vernieling, diefstal of openlijke geweldpleging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie en hierop volgt een ontzegging.

Gebouw-T wenst je veel plezier!