SHFTtogreenT

GEBOUW-T STORT ZICH OP DE INNOVATIEVE MOGELIJKHEDEN VAN BIOBASED EN DUURZAAM

Biobased en duurzaamheid nemen een steeds belangrijkere plaats in in onze samenleving. In de wereld van popmuziek is dat vooral terug te zien bij festivals die gebruik maken van duurzame producten. Echter is nog niet eerder de combinatie van biobased met een poppodium gemaakt. Gebouw-T gaat als eerste in Nederland deze stap zetten door het integreren van biobased technology en biobased art in haar bedrijfsvoering.

De komende anderhalf jaar worden er in Gebouw-T verschillende aspecten opgepakt om te verduurzamen. Van de hardware zoals de intensieve afvalstromen in het poppodium en de warmte/koude regulering, tot de bedrijfsvoering naar publiek toe met biobased afbreekbare bekers en barmunten van zetmeel. Het promotiemateriaal gaat vervaardigd worden met biobased materiaal. Maar ook de artiest kan benaderd worden om deel te nemen aan de duurzame ontwikkeling, te denken valt aan merchandise T-Shirts gemaakt van algen. Alles is denkbaar in de wereld van biobased technology en biobased art.

OPZET

Met financiële steun van de Impulsgelden van BKKC en Provincie Noord-Brabant, de REAP gelden van de Regio West-Brabant en een bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom is een projectgroep samengesteld met deskundigen uit het veld van biobased en duurzaamheid. Op basis van de Barometer Duurzame Evenementen & Podia van de Stichting Duurzaam Organiseren is een lijst gemaakt met mogelijke onderdelen waar Gebouw-T mee aan de slag kan gaan. Per onderdeel wordt gekeken wat er nu al is ontwikkeld op gebied van biobased en welke mogelijke bedrijven en onderwijsinstellingen een rol willen spelen in verdere uitwerking. Daarna wordt aan de hand van prototypes een keuze voor een product gemaakt die verder wordt uitgewerkt. In de ontwikkeling van prototypes wordt expliciet de samenwerking met biobased art gemaakt; met de nieuwe eigentijdse kunstenaar.

In eerste instantie wordt dat product verder uitgerold in Gebouw-T. Maar het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook anderen, zoals andere poppodia, profiteren van alle kennis en van het ontwikkelde biobased product. Het hele project van ongeveer twee jaar wordt afgesloten met een conferentie met veel inspiratie-volle sprekers en voorbeelden.

SAMENWERKING

Gebouw-T werkt voor dit project nauw samen met gemeente Bergen op Zoom, Regio West-Brabant, Biobased Delta en onder andere de GreenChemistry Campus, het Centre of Expertise van de Biobased Delta en Stichting Duurzaam Organiseren. Daarnaast zijn er contacten met andere poppodia zoals 013 in Tilburg om op bepaalde vlakken, zoals akoestisch onderzoek naar materialen, samen te werken. Het project maakt tevens deel uit van het programma van District of Creativity Brabant.