Over Gebouw-T

In 2010 veranderde een monumentaal pand aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom tot een professioneel podium voor popcultuur. Op 20 januari 2011 opende Gebouw-T officieel haar deuren. In het logo van het poppodium zit een hoefijzer rond de letter T. Dat herinnert aan de manege die lang geleden in dit gebouw aan de Blokstallen was gevestigd. Ook die luisterde naar de naam Gebouw-T. De buitengevel van het historische gebouw is grotendeels gespaard, binnenin is op de historische spanten op de zolder na, alles veranderd. De foyer en grote zaal (capaciteit: 700 bezoekers, als ook het balkon opengesteld wordt) zijn gebouwd met slechts één doel: een broedplaats worden voor hedendaagse podiumkunsten.

Naast concerten, dance-events en themafeesten richt Gebouw-T zich ook op taken die los daarvan ook doordeweeks het gebouw een functie verschaft. Binnen de muren van Gebouw-T zijn de kantoren van de dagelijkse leiding en de programmering van de zaal zelf, maar ook oefenruimtes, een opnamestudio en faciliteiten voor de MBO-opleiding podium- en evenemententechniek van Curio (voorheen: Zoomvliet College – ROC West-Brabant) gevestigd.

ONZE MISSIE:

Gebouw-T levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het culturele klimaat van de gemeente Bergen op Zoom en omgeving. Dit door, vanuit haar voortrekkersrol, een breed publiek plezier te laten beleven aan popmuziek. Naast een podium fungeert Gebouw-T als verzamel- en ontwikkelingsplek voor popcultuur in al haar vormen.

GEBOUW-T IS:

• Een volwaardig professioneel podium voor popcultuur
• Een culturele functie met regionale uitstraling (West Brabant & Zeeland)
• Een broedplaats voor kunst en cultuurontwikkeling
• Een springplank voor talent
• De opleidingsplaats voor de MBO opleiding podium- en evenemententechniek
• Een werkervaringsplaats en productiehuis voor die opleiding en audiovisuele producties

GEBOUW-T BESCHIKT OVER:

• Een café en een zaal met balkon, met een totaalcapaciteit van 700 personen
• Een professionele studio met twee opnameruimtes
• Twee additionele oefenruimtes
• Professionele theatertechniek
• Congres- en bijeenkomstruimtes met hoogwaardige technische faciliteiten
• Hoogwaardige technische infrastructuur die datacommunicatie op het gebied van beeld en geluid tussen alle ruimtes mogelijk maakt

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Stichting Regionaal Podium voor Popcultuur Bergen op Zoom (Gebouw-T) hanteert de Governance Code Cultuur. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Op de website van de Governance Code Cultuur vind je meer informatie.

Gebouw-T wordt bestuurd volgens een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is:

  • Cees Vanwesenbeeck (voorzitter)
  • Justin Schlee (secretaris)
  • Peter Verheijen
  • Koert Damveld
  • Anne-Marie Uittenbogerd
  • Monique de Jonge-van den Berg

Directeur, bestuurder is Gert-Jan de Koster.
Managementondersteuning voor vragen aan de Raad van Toezicht of directie is Janneke van de Putte: janneke[at]gebouw-t.nl of 0164 – 253 122. (bereikbaar op woensdag- en vrijdagochtend)

Indien er een open vacature voor lid Raad van Toezicht is, is deze te vinden op https://gebouw-t.nl/werken-bij-gebouw-t/

Bij Poppodium Gebouw-T is voor het personeel de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals (NPF) van toepassing.

ANBI

Gebouw-T is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (download ANBI-formulier). Deze ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid een financiële gift van de inkomsten- en de vennootschapsbelasting af te trekken. Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl/giften.

Jett Rebel – foto Merijn Sitsen

DE ARCHITECTUUR

Het poppodium is gevestigd in een oud monumentaal gebouw. De rigoureuze verbouw met behoudt van de buitenschil is gerealiseerd met plannen van het Utrechtse bureau Versseput Architecten. Dat bureau had veel ervaring met architectonische ingrepen in monumentale panden en werkte eerder aan projecten waar vele partijen bij betrokken waren. Bovendien had het bureau ervaring opgedaan bij de realisatie van een ander poppodium, De Nieuwe Nor in Heerlen. De verbouwing van Gebouw-T was een ingewikkelde puzzel, gelet op de beperkte beschikbare ruimte en de hoge technische en logistieke eisen. De vondst om inpandig anderhalve meter te ontgraven bood de extra ruimte om deze uitdaging te kunnen doen slagen. Versseput Architecten gaf hoge prioriteit aan de beleving. Het bureau heeft Event Acoustics bij het ontwerpproces betrokken zodat akoestiek, verlichting en theaterinstallaties volledig met elkaar geïntegreerd zijn. De zaal voldoet hierdoor aan hoogwaardige normen en is zowel een muzikale sensatie als een ideale leerplek.