3 maart 2022

❤️RT FOR UKRAINE

De cultuursector komt in actie voor de inwoners van Oekraïne

Ook Gebouw-T is diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land en leven met ze mee.

Steun de slachtoffers van deze oorlog door te doneren aan Giro 555 onder vermelding van actie H-artForUkraine. Je donatie gaat naar de Samenwerkende Hulporganisaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Doneren kan:

  • Via de speciale QR-code
  • Door o.v.v. ‘hArtforUkraine‘ direct over te maken aan Giro 555. Gebruik hiervoor IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55, t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag.

Deze actie is onderdeel van de landelijke campagne ❤️rt for Ukraine van het culturele veld.

#hArtforUkraine