15 maart 2022

Gebouw-T en De Maagd starten met traineeship-programma

Afgestudeerd en op zoek naar een creatieve of technische baan? Poppodium Gebouw-T en theater De Maagd bieden kansen voor jong talent en zij-instromers en vormen samen een unieke ontwikkelplek waar innovatie, expertise en creativiteit samenkomt. Vanaf september start daar een traineeship programma voor afgestudeerde mbo- en hbo-studenten binnen de technische en creatieve sector. Het ‘West-Brabant werkt met Talent’ programma maakt deze innovatieve ontwikkeling mogelijk.

De trainees krijgen een jaar de kans om binnen de organisatie te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen om zo een aantrekkelijk portfolio te vormen om hun droombaan in Brabant te vinden. De werving voor deze traineeships vindt in juni 2022 plaats.

Wat doorbroken moet worden is het beeld dat er geen werk is in deze sector. Het is een avontuurlijk vak vol uitdaging waarin je gebruikmaakt van de allernieuwste innovaties. Dat was ook al te zien tijdens het evenement Life on Stage in februari. Door dit traineeship-programma kun je je door ontwikkelen tot technicus van de toekomst en word je klaargestoomd om jouw talent te benutten in de creatieve culturele sector in West-Brabant’, zegt Joep Gudde, projectleider.

Scholieren maken kennis met creatieve en technische industrie
Ook voor scholieren biedt dit project een kans kennis te maken met de creatieve en technische industrie. Onder de naam van T-Lab wordt, speciaal voor VO-scholieren uit Bergen op Zoom, in samenwerking met het bedrijfsleven een lesprogramma ontwikkeld. Binnen T-Lab maken de jongeren kennis met de grote bedrijven uit deze regio door bedrijfsbezoeken en dit te vertalen in evenementen die zij zelf organiseren. Hierin komen onderwerpen als smart engineering & technology, 3D-printing, augmented reality en gaming aan bod.

Kansen voor zij-instromers
Dit project biedt daarnaast ook de mogelijkheid voor zij-instromers wie zich willen laten omscholen tot technicus in de creatieve sector. Binnen een programma van workshops en cursussen leren ze alles over de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van licht, geluid en (theater)techniek. Meer informatie over dit programma volgt de komende tijd.

Het belang van dit project
Monika Rouw, projectleider West-Brabant werkt met Talent: “Er is in onze regio een grote behoefte aan goed opgeleide technici die denken in creatieve en innovatieve oplossingen en experimenteerplekken. Deze unieke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven biedt talent de kans om laagdrempelig kennis te maken met de sector en in te stromen via onder andere lesprogramma’s, traineeships en omscholing. De bijdrage dient als vliegwiel om het programma uit te kunnen voeren en daarmee een levend kennis- en ontwikkelplatform te worden waar heel West-Brabant wat aan heeft.“

Dit project is opgezet in samenwerking met Curio, TAIT, Siemens en RSG ’t Rijks en wordt ondersteund door de ‘West-Brabant werkt met Talent’ regeling van Provincie Noord-Brabant. In West-Brabant is, net als in heel Nederland, sprake van vergrijzing. Er is een nijpend tekort aan jonge technici en ICT´ers. Het is daarom van groot belang dit talent te behouden én nieuw talent aan te trekken in deze regio. Dit programma biedt deze regio de kans zich duidelijk(er) te profileren om talentvolle jongeren aan zich te binden.